Zmírnění projevů astmatu a alergie

Bronchiální astma je jednou z nejčastějších chronických nemocí na světě. Asi 300 miliónů lidí trpí astmatem. Astma se nevyhýbá ani sportovcům. Vrcholoví sportovci trpí astmatem 5x častěji než ostatní populace. 

Hypoxická terapie úspěšně léčí astma

Pro zmírnění projevů astmatu je zapotřebí alespoň 15 po sobě jdoucích sezení.

Chci to zdarma vyzkoušet 

V průměru byl pozitivní efekt této terapie potvrzen u 85–95% bronchiálních astmatiků, žádný efekt byl pouze u 4–8% pacientů.

Astma a alergie se v dnešní době řadí k nejčastějším civilizačním onemocněním, na čemž se podílí především znečištění ovzduší a agresivní molekuly obsažené v pylu. 

Bronchiální astma je jednou z nejčastějších chronických nemocí na světě. Asi 300 miliónů lidí trpí astmatem. Astma se nevyhýbá ani sportovcům. Vrcholoví sportovci trpí astmatem 5 krát častěji než ostatní populace. Intenzivní fyzická zátěž velice často vyvolává astmatické potíže a někdy může být dokonce jediným faktorem vyvolávajícím zhoršení astmatu. 

Rostoucí počet pacientů (trpících vážnými příznaky bronchiálního astmatu a chronické obstrukční plicní nemoci)  touží po účinnějších možnostech léčby s menším počtem vedlejších účinků.

Jak tedy s astmatem a alergií bojovat nejen medikamenty? 

Závěrem IHT představuje slibný přístup v prevenci a léčbě bronchiálního astmatu v dětství. Správná volba hypoxické dávky v závislosti na reaktivitě jedince musí být titrována pro každého pacienta, aby se předešlo negativním účinkům hypoxie a zvýšily se příznivé účinky. Hypoxická terapie by tak měla úspěšně nasazena pouze v klidovém období pacienta a to alespoň 2x během jednoho roku, aby její účinky měly co nejdelší efekt. 


Seznam studií

Kontakt

Provozovatel Hypoxického centra
Mgr. Vladimír Vaněk

 Víta Nejedlého 1161
Hradec Králové

info@hypoxicke-centrum.cz

+420 608 832 235

V tuto chvíli je možný pouze pronájem zařízení!